Pınar Enstitüsü Hakkında

Gıda, sağlık ve beslenme konularında toplumu bilinçlendirmek için sosyal sorumluluk anlayışıyla ve toplumun sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulan, ticari bir faaliyeti olmayan ve kâr amacı gütmeyen Pınar Enstitüsü, 13 Haziran 2013 tarihi itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır.

Misyonumuz

Gıda, sağlık ve beslenme konularında toplumu bilinçlendirmek ve kaliteli yaşam farkındalığı yaratmak amacıyla bilimsel projelere destek vermek, bilgi ağlarında yer almak ve eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

En Büyük Hedefimiz

Gıda ve beslenme alanında bir referans noktası olmaktır.

İnsan sağlığı ve hayat kalitesi üzerinde doğrudan etkisi olan gıda ve beslenme alanlarında hem toplumsal hem de bireysel düzeyde bir farkındalığa ihtiyaç duyduğumuz günümüzde, bu farkındalığa ulaşmamızı sağlayacak bilginin güvenilir olması her şeyden önemli. Güvenilir bilginin sağlanması ise sivil toplum kuruluşlarından kamuya, özel teşebbüslerden akademisyenlere kadar toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğundadır. Pınar Enstitüsü, bu noktada topluma karşı sorumluluğunu yerine getirmek gayreti içerisindedir.

Toplumun doğru beslenme bilincine sahip olmasına yardımcı olmak amacıyla faaliyetlerine başlayan Pınar Enstitüsü, tüketicilerin bilimsel ve güvenilir kaynaklara ulaşmasına olanak tanıyacak, gıda, sağlık ve beslenmeye ilişkin konularda bireylere bilinç ve farkındalık kazandıracak çalışmaları hayata geçirmekte ve kurumsal bir vatandaş olarak, bu alanlarda disiplinler arası etkin bir iş birliğini desteklemektedir.

Bilimsel araştırmalar yapmak, eğitimler düzenlemek, yapılan araştırmalara ve eğitimlere destek vermek, araştırma sonuçlarını yayımlamak ve bilgi ağlarında yer almak gibi çalışmalarla faaliyetlerini sürdüren Pınar Enstitüsü; Yönetim Kurulu ve Enstitü Direktörlüğü olmak üzere iki ana organa sahiptir.